Acersurvey Anket-Web Formları Modülü

Anket yönetimini hızlı, çabuk, kolay, raporlanabilir ve etkin olarak sağlayan AcerSURVEY aracı ile web sitesinden direkt olarak veya email aracılığı ile bilgiler toplanabilir. AcerSURVEY ayrıca mevcut uygulamalar ile de entegre çalışarak müşteriye, poliçeye veya bir işe ilişkilendirilebilir. Geliştirilmeye son derece açık olan bu araç ile veri toplamada çok sayıda kullanım alanları yaratılabilir. En önemli özelliği, IT’ ye gerek duyulmadan her tür anket oluşturulabilmesi, hedef kitleye gönderilebilmesi ve istatiksel ve esnek raporlamaların anında alınabilmesidir.

AcerSURVEY İLE YAPABİLECEKLERİNİZ...

• Müşteri memnuniyet/şikayet anketi
• MT takip formu
• Müşteri risk analizi
• Servis ve ürün değerlendirmeleri
• Reklam etkinliği ölçüm anketi
• Ücretlendirme araştırmaları
• İçerik anketi
• Personel memnuniyet anketleri
• Personel işe alım testleri
• Personel kişilik testleri 
• Sizi Arayalım Formu
• Randevu Formu
• İletişim Formu